Het hele jaar door geopend

Juridische kennisgeving

Publicatiebeheerder

Lou Pascalou
Lucile Ponson
Société par actions simplifiée au capital social de 1100€
SIRET : 95404488900010
RCS : Aubenas B 954 044 889
TVA intra communautaire : FR08954044889
575 route de la plaine
07210 Saint-Lager-Bressac
09 51 55 43 03
Email : campinglardecho@gmail.com


Grafisch ontwerp en ontwikkeling

Clerc & Net
110 Impasse Rosière
ZA de Fontgrave
26740 Montboucher sur Jabron - FRANCE
Tel : (+33) 04 75 46 02 86
Internet : https://www.clerc-et-net.com
Email : contact@clerc-et-net.com


Teksten, illustraties en foto’s

De teksten, illustraties en foto’s (tenzij anders aangegeven) van deze site zijn eigendom van Lou Pascalou, iStockPhotos, Unsplash, NoonProject.


Site-beheer

Gandi
63-65 boulevard Massena
75013 Paris - FRANCE
Tel: (+33) 01 43 73 78 51
fax: (+33) 01 43 73 18 51
Internet : https://www.gandi.net
Email : noc@gandi.net


Computerrechten en -vrijheden

Bovendien verbinden wij ons ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van deze informatie te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze wordt vervormd, beschadigd of meedegedeeld aan derden, natuurlijke of rechtspersonen.

Télécharger les conditions générales de vente